Έλεγχος συγκολλήσεων και συγκολλητών

Η δοκιμή συγκόλλησης θα διεξάγεται παρουσία του επιθεωρητή (στο χώρο του πελάτη ή σε χώρο που κρίνει κατάλληλο ο επιθεωρητής), ο οποίος θα παρευρίσκεται και θα πιστοποιεί τις δοκιμές/ελέγχους που έπονται της δοκιμής συγκόλλησης.

Περισσότερα...

Έλεγχος Δοχείων Υπό Πίεση

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 97/23/ΕΚ Υ.Α 16289 /330/19.5.99 (Φ.Ε.Κ 987/Β/99) αναφέρεται στο σχεδιασμό, την κατασκευή και πιστοποίηση δοχείων που περιέχουν ρευστά ( υγρά ,αέρια ,ατμούς ) και λειτουργούν σε πίεση μεγαλύτερη των 0,5 bar.

Περισσότερα...