Πέμπτη, 26 11, 2020
:

Έλεγχος οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων κατά ADR

Η συμφωνία ADR αποτελεί την "Ευρωπαϊκή Συμφωνία για την Ασφάλεια στις Διεθνείς Οδικές Μεταφορές Επικινδύνων Εμπορευμάτων". Η εναρμόνιση της συμφωνίας ADR

στην Ελληνική Νομοθεσία έχει γίνει με την Υπουργική Απόφαση 51167/4683/20/01/2012 – ΦΕΚ 37 Β/ 20/01/2012.

Πριν από την ανάληψη κάθε έργου οι πελάτες έρχονται σε επαφή με τον Φορέα τηλεφωνικά είτε με αποστολή fax. Μετά την επαφή με τον πελάτη, δημιουργείται, ένα Φύλλο Ανάληψης Έργου (ΕΝ 10.2.1) το οποίο μπορείτε να το κατεβάσετε στην καρτέλα.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας θα πρέπει ο προγραμματισμός του Ελέγχου να γίνεται τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες νωρίτερα από την επιθυμητή ημερομηνία ελέγχου.

  • O Eλεγχος γινεται συμφωνα μετο προτυπο ΕΝ 12972
  • Κατά την ημέρα του Ελέγχου Το βυτίο πρέπει να είναι άδειο από καύσιμα, με πιστοποιητικό gas free και να έχει στη διάθεση του δύο ώρες για την διενέργεια του ελέγχου
  • Άδεια Κυκλοφορίας, Ογκομετρικό της δεξαμενής, προηγούμενα Φύλλα Δοκιμών, Πιστοποιητικό Έγκρισης ADR από Κ.Τ.Ε.Ο. , Βεβαίωση Συστήματος Αντιεμπλοκής Πέδησης (ABS), (εάν είναι εκ των υστέρων τοποθετημένο και όπου αυτό είναι απαραίτητο),
  • Η διεύθυνση των εγκαταστάσεων του εργαστηρίου βρίσκεται στον Ασπρόπυργο Αττικής θέση Σούρεζι.
  • εφόσον ο έλεγχος είναι επιτυχής, τα φύλλα δοκιμών εκδίδονται σε διάστημα δύο (2) εργάσιμων ημερών και αποστέλλονται σε εσάς και στο Κ.Τ.Ε.Ο. της επιλογή σας.