Πέμπτη, 26 11, 2020
:

Έλεγχος συγκολλήσεων και συγκολλητών

Купить СНПЧ А7 Казань, оперативная доставка

Η δοκιμή συγκόλλησης θα διεξάγεται παρουσία του επιθεωρητή (στο χώρο του πελάτη ή σε χώρο που κρίνει κατάλληλο ο επιθεωρητής), ο οποίος θα παρευρίσκεται και θα πιστοποιεί τις δοκιμές/ελέγχους που έπονται της δοκιμής συγκόλλησης.

Η ΤΑΜ ΗΕLLAS Ε.Π.Ε ως προς τις συγκολλήσεις δραστηριοποιείται στους εξής τομείς:

  • Πιστοποίηση μεθόδων συγκόλλησης (Welding Procedure Qualification Record WPQR - EN 15614)
  • Πιστοποίηση διαδικασίας συγκόλλησης (Welding Procedure Specification WPS - EN ISO 15609-1)
  • Πιστοποίηση συγκολλητών ΕΝ 287 -1 ΕΝ 287-2
  • Συγκολλήσεις χαλύβων - Αξιολόγηση ευρημάτων ΕΝ 12517