Σάββατο, 21 05, 2022

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Купить СНПЧ А7 Казань, оперативная доставка

Η ΤΑΜ HELLAS ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 2007 με έδρα τον Άγιο Δημήτριο. 

Η TAM HELLAS Φορέας Ελέγχου και Πιστοποίησης  Ε.Π.Ε. είναι ένας φορέας παροχής υπηρεσιών επιθεωρήσεων – “third party inspection body” - τύπου Α και έχει διαπιστευτεί από το ΕΣΥΔ σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 17020 για τα παρακάτω αναφερόμενα αντικείμενα ελέγχων:

 • επιθεωρήσεις οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων κατά ADR
 • επιθεωρήσεις Τεχνικών Ελέγχων μηχανημάτων ανύψωσης και διακίνησης φορτίων
 • επιθεωρήσεις ελέγχου Δοχείων που λειτουργούν υπό πίεση,
 • διεργασίες  συγκόλλησης και συγκολλητών

Η TAM HELLAS έχει ως βασική προτεραιότητα τη διασφάλιση και τεχνική αρτιότητα, πληρότητα και αξιοπιστία των ελέγχων δια μέσου της ανάπτυξης και εφαρμογής κατάλληλων διαδικασιών από κατάλληλα εκπαιδευμένο, έμπειρο και αξιόπιστο προσωπικό – επιθεωρητές, οι οποίοι εκτελούν τα καθήκοντα τους με ανεξαρτησία, αμεροληψία, εχεμύθεια και τεχνική αρτιότητα.

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ

 

 • ΑLKAT ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ Α.Ε
 • CYCLON ΗΕLLAS A.E
 • HELLENIC ENVIRONMENTAL CENTER SA
 • INTRAKOM A.E
 • ΚΑΟΥΣΗΣ Α. Α.Ε
 • ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.
 • ΟΡΦΕΥΣ BΕΙΝΟΓΛΟΥ ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΕ
 • ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗΣ Ν. Α.Ε.
 • ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
 • ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΡΟΥ
 •  
 • ΕΚΟ ABEE
 • ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ AE
 • MAMIDOIL –JET OIL SA
 • EΛΙΝΟΙΛ ΑΕ
 • WEST HELLAS TRANS AE
 • CABI GAS ABEE
 • HALLEN TRANS CARGO SA
 • LEVITEC SA
 • ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ ΓΥΘΕΙΟΥ ΑΕΒΕ