Κυριακή, 31 05, 2020
:

Διαπιστεύσεις

H TAM HELLAS Φορέας Ελέγχου και Πιστοποίησης Ε.Π.Ε. είναι Διαπιστευμένος Φορέας Ελέγχου τύπου Α από το Ε.ΣΥ.Δ. σύμφωνα με το Πρότυπο Διαπίστευσης: EN ISO/IEC 17020:12

Αριθμός Πιστοποιητικού 406-4
Κατεβάστε εδώ το πιστοποιητικό διαπίστευσης

H TAM HELLAS είναι κοινοποιημένος Φορέας από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Η απόφαση έγκρισης της δραστηριοποίησης της εταιρείας είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της Διαύγειας.
Δείτε εδώ την απόφαση

H TAM HELLAS είναι κοινοποιημένος Φορέας από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών ως φορέα ελέγχου ADR, για τη διενέργεια των ελέγχων και των δοκιμών των προβλεπόμενων από τις διατάξεις της Συμφωνίας ADR
Δείτε εδώ την απόφαση

H TAM HELLAS είναι Κοινοποιημένος Φορέας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις Οδηγίες Νέας Προσέγγισης (New Approach Notified and Designated Organisations - NANDO).

Αρ. κοινοποίησης Φορέα 2077
Δείτε εδώ την κοινοποίηση